ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน

★★★★★0 review

ผู้ใหญ่ชงค์โฮมสเตย์ อยู่ที่อำเภอคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในเรื่อง กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ไปชมและสัมผัสชีวิตการทำประมงแบบพื้นบ้าน ไปเรียนรู้และอยู่กันแบบโฮมสเตย์ กิจกรรม ปลูกป่าชายเลนบ้านคลองโคน ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี ในปี พ.ศ. 2534 โดยนายไพบูลย์ รัตนพงศ์ธระ หรือผู้ใหญ่ชงค์ร่วมกับชาวชุมชนตำบลคลองโคน ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ตำบลคลองโคน หลังจากป่าชายเลนถูกบุกรุกทำลายอย่างหนัก เพื่อทำนากุ้ง จนทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่หร่อยหรอ อาชีพประมงพื้นบ้านของคนในพื้นที่ ที่ทำกินกันมาตั้งแต่โบราณก็ไม่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อีกต่อไป ทำให้ชาวบ้านที่นั้นต้องอพยพไปขายแรงงานที่อื่น เมื่อมีการปลูกป่าชายเลนซ่อมแซมและชดเชยอย่างจริงจัง จนป่าชายเลนในตำบลคลองโคนเริ่มฟื้นสภาพและความอุดมสมบูรณ์ได้กลับคืนมาอีกครั้ง สัตว์น้ำชายฝั่งที่สูญหายไปก็ค่อยๆ กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน
Mueang Samut Songkhram,Samutsongkhram

Open Time

Monday-Sunday,8:00 AM-6:00 PM
0622655356
http://www.phuyaichonghomestay.9nha.com
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน-ผู้ใหญ่ชงค์โฮมสเตย์-รีสอร์ท-581623791849188
prapuspong56@gmail.com
Facilities
Method of Payment
Cancellation conditions

เงื่อนไขการยกเลิกFacebook Logon