สลากเก่ามีค่าอย่าทิ้ง!!! สลาก1ใบ แลกส่วนลดค่าห้องพัก50บาท
Suchaya House

สลากเก่ามีค่าอย่าทิ้ง!!! สลาก1ใบ แลกส่วนลดค่าห้องพัก50บาท

★★★★★ 0 review

สลากเก่ามีค่าอย่าทิ้ง!!! สลาก1ใบ แลกส่วนลดค่าห้องพัก50บาท

Terms of use coupons

จำกัด1ห้อง ต่อ1ใบ / เช่น เข้าพัก10ห้อง ต้องมีสลาก10ใบ ระยะโปรโมชั่น5วัน นับตั้งแต่วันที่สลากออกรางวัล / เช่นออกรางวัลวันที่1 รับโปรโมชั่นได้ตั้งแต่วันที่1-5 โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ ห้องพักที่จองผ่านเว็บไซต์ Agent ได้ ไม่สามารถรับโปรโมชั่นนี้ในวันหยุดยาวได้

14 May 2019 - 14 May 2020Facebook Logon