Black Mountain Water Park
Black Mountain Water Park

Black Mountain Water Park

★★★★★ 0 review

ค่าบัตรเข้าสวนน้ำ ผู้ใหญ่(ส่วนสูง140 เซนติเมตร) 600 บาท เด็ก (ส่วนสูง 110-140 เซนติเมตร) 300 บาท เด็กเล็ก (ส่วนสูง 110 เซนติเมตร) ฟรี

เงื่อนไขอื่นๆ

เวลาเปิดให้บริการ สวนน้ำเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น – 17.00 น ทุกวัน

-
Book Ticket/Package

วันที่ต้องการไป

จำนวนที่ต้องการจอง (ใบ)

600 THB

ต่อคน
Group

GalleryFacebook Logon