วัดอินทาราม

★★★★★0 review

วัดอินทาราม มีสิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ พระพุทธรูปหลวงพ่อโตอายุกว่า 300 ปี พระอุโบสถสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง บานหน้าต่างและบานประตูเป็นไม้สักแกะสลักสุภาษิตสอนใจ ท่าน้ำของวัดเป็นอุทยานปลาตะเพียน นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารปลาได้ ภายในมีพระประธานในพระอุโบสถหลังเก่าเป็นพระแกะสลักด้วยศิลาแดง ปางมารวิชัย กรมศิลปากรได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ มีเจดีย์เก่าแก่ที่ไม่ได้บรรจุอัฐิ หน้าอุโบสถหลังเก่า 2 องค์ กรมศิลปากรได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ บริเวณหน้าวัดเป็นเขตอภัยทาน เป็นที่อยู่ของปลาตะเพียนเงินและตะเพียนทองจำนวนมาก

How to travel :

รถยนต์ส่วนตัว : ตั้งต้นที่ถนนพระราม 2 (หมายเลข 35) เมื่อเลยสมุทรสาครมาจะเจอป้ายทางเข้าตลาดน้ำอัมพวาหรือจะวิ่งเข้าถนน 325 ผ่านตัวเมืองแม่กลองก็ได้ วิ่งตามถนน 325 ก่อนถึงอัมพวาจะพบป้ายทางเข้าวัดภุมรินทร์ ปากทางเข้านี้จะมีป้อมตำรวจตั้งอยู่ วิ่งไปเรื่อยๆ ก่อนถึงวัดบางกุ้งจะพบป้ายทางเข้าวัดอินทาราม จากนั้นเลี้ยวซ้ายวิ่งผ่านสวนผลไม้จนถึงตลาดน้ำวัดอินทาราม. 
 

Facilities
Method of Payment
Cancellation conditions

เงื่อนไขการยกเลิกFacebook Logon