วัดเขาน้อย เพชรบุรี

★★★★★0 review

วัดเขาน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแก้ว หมู่ที่5 ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา วัดเขาน้อยตั้งเมื่อ พ.ศ.2280 มีการสร้างวัดนี้มีกุฏิสงฆ์ 5 หลัง เป็นอาคารไม้วัดติดกับเขาจึงเรียกว่าวัดเขาน้อยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2282 การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ 1 พระสวน 2 พระเปรม 3 พระวอน 4 พระผึ้ง 5 พระแก้ว 6 พระทอง 7 พระทิพย์ อินทโชโต 8 พระครูโกศลศุภกร ปัจจุบัน มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2517 จนถึงปัจจุปัน โดยมีสถาปัตยกรรมพระอุโบสถอยู่บนยอดเขาน้อย ศิลปะปูนปั้นที่งดงาม

How to travel : จากจังหวัดเพรชบุรี ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3171 แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3204 ไปประมาณ 2 กิโลเมตร มีทางแยกเข้าวัดประมาณ 1.5 กิโลเมตร
 

วัดเขาน้อย เพชรบุรี
Ban Lat,Phetchaburi

Open Time

Monday-Sunday,7:00 AM-6:00 PM
Facilities

Parking / ที่จอดรถ

Toilet

Leisure seat

Method of Payment
Cancellation conditions

เงื่อนไขการยกเลิกFacebook Logon