วัดกระโจมทอง

★★★★★0 review

วัดกระโจมทองสร้างเมื่อ พ.ศ. 2442 เดิมชื่อ(ที่สำนักสงฆ์)หมู่ที่ 4 ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร มีนายหรั่ง กำนันยิ้ม และนางฝัก ธูปทอง เป็นผู้ถวายที่ดินเพื่อเป็นที่สร้างวัด ตั้งชื่อวัดว่า วัดโพศรีราษฏ์ศรัทธามีพระอธิการธูปเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกเริ่มสร้างกุฏิ 3 หลัง เพื่อเป็นที่อยู่ของพระภิษุสงฆ์ที่จำพรรษาในขณะนั้น ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ ชื่อว่า วัดกระโจมทอง มาจนถึงปัจจุบัน สาเหตุที่เปลี่ยนมาเป็นวัดกระโจมทอง เพราะชาวบ้านแถบนี้ได้ทำกระโจมเพื่อทำการนวดข้าวซึ่งบริเวณนั้นได้ติดกับเขตบริเวณวัดประชาชนในแถบนี้จึงเรียกชื่อว่าวัดโรงกระโจมต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดกระโจมทองจนถึงทุกวันนี้

วัดกระโจมทอง
Ban Phaeo,Samutsakhon
035712024
Facilities
Method of Payment
Cancellation conditions

เงื่อนไขการยกเลิกFacebook Logon